Bliv medlem

Støt Byens Højskole med et medlemsskabDit medlemskab er en meget vigtig støtte for foreningen Byens Højskole!


Dit medlemsskab er med til at konsolidere foreningens virke og er samtidig en økonomisk støtte til driften.


Foreningens formål:

Foreningens formål er at gennemføre folkeoplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter inden for folkeoplysningslovens formål og rammer samt projekter og anden virksomhed, der kan bidrage til fællesskabets og den enkelte deltagers udvikling og engagement.


Foreningen Byens Højskole ønsker at yde et væsentligt bidrag til at skabe bæredygtig mad- og livsglæde og skabe bæredygtige muligheder for mennesker.


Foreningen vil fremme aktivt medborgerskab ved styrkelse af den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, ved styrkelse af muligheder for at indgå i meningsfulde fællesskaber, ved tilskyndelse til aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet og ved forøgelse af den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder.


Foreningen vil arbejde socialøkonomisk og bæredygtigt, hvilket afspejles i aktiviteter, projekter og foreningens drift for derved at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.


Der bliver holdt generalforsamling en gang om året inden udgangen af marts måned.


Hvis du er deltager i en af højskolens aktiviteter og samtidig er medlem af foreningen, så kan du på den årlige generalforsamling, stille op til valg om en deltagerplads i bestyrelsen (læs nærmere herom i vedtægterne §6).


Som medlem modtager du foreningens nyhedsbreve som udkommer 10-12 gange om året.

Al kommunikation med dig vil være via mail. Derfor er det vigtigt, at du oplyser korrekt mailadresse og også kontakter os (send en mail til info@byenshojskole.dk), hvis du skifter mailadresse.


Medlemskontingent:


Individuelt medlemskab = 100 kr. pr. kalenderår

Husstandsmedlemskab = 165 kr. pr. kalenderår for max. 2 personer


(Husstandsmedlemskab kan max. omfatte 2 personer over 18 år, som har samme folkeregisteradresse.)


Du bliver medlem ved at udfylde formularen længere nede på siden og trykke på send.

Herefter vil du modtage en kvittering (nederst på skærmen) på at din tilmelding er registreret.På forhånd tak for din støtte og dit medlemsskab.

Individuelt medlemsskab
Husstandsmedlemsskab
 
Jeg kan tilslutte mig foreningens formål
Jeg er 18 år eller ældre
Jeg vil gerne modtage nyhedsbreve fra Byens Højskole (kan til enhver tid frameldes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BLIV MEDLEM

Når du tilmelder dig at modtage nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en e-mail til info@byenshojskole.dk eller framelde dig direkte i et af de nyhedsbreve, vi sender til dig.