Valgmøde


Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen.


Forud for den årlige generalforsamling skal der vælges deltagerrepræsentant og suppleant.


Der er generalforsamling i Foreningen Byens Højskole

tirsdag den 19. marts kl. 19.00.

Foreningen Byens Højskole indkalder hermed til valgmøde

tirsdag den 5. marts kl. 17.30.


I vedtægterne står der således om valg af deltagerrepræsentanter:


6. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen.

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel skriftligt eller ved opslag på foreningens hjemmeside.

 

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager, for hvilken der er betalt for undervisning for det aktuelle kalenderår.

 

6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

 

6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære generalforsamling.(Opslået på www.byenshojskole.dk søndag den 10. februar 2019 af forstander Claus Brandstrup.)