Litterær læsekreds:

Vandring som motiv og metode

Vandringen er et af de ældste motiver i litteraturen, og hos mange forfattere er bevægelsen gennem landskabet og byen blevet til en slags metode i deres skrift. Det er dette blik, vi her vil forsøge at komme nærmere ved sammen at læse tekster, hvor motivet udfoldes og skriften bevæger sig på måder, der åbner vor fælles omverden op på ny. 


Forud for hver gang læser vi en tekst, der bringer nye aspekter af vandringens eksistentielle tematikker og greb i spil, og med byens gader og parker som bagtæppe bevæger vi os sammen ud på små vandringer, hvor bevægelsens og sprogets potentialer diskuteres og sættes i relief: som skabeloner for selv - og sammen - at læse og praktisere vandringens poetiske livskunst.


Læsekredsens vandringer finder sted i al slags vejr, og selve vandringsdelen vil hver gang - som udgangspunkt - udgøre 60-90 minutters gang. 


Alle tekster/værker skal selv anskaffes. De kan bestilles hjem gennem bibliotekernes fjernlånsservice eller rekvireres i velassorterede boghandler.


Forud for første kursusgang vil den første tekst, Francesco Petrarcas “Opstigning på Mont Ventoux”, blive sendt ud på mail, så I har tid til at læse den.


PROGRAMMET:

1. Kursusgang: Velkomst og introduktion til kurset. Herefter præsentation og fælles gennemgang af Francesco Petrarca, “Opstigning på Mont Ventoux”. Tema: Udsigt, indsigt. At vandre for vandringens egen skyld.


2. Kursusgang: Werner Herzog, “Om at gå i is”. Tema: Pilgrimsvandringen - og det ubrugelige offer.


3. Kursusgang: Walter Benjamin, “Barndom i Berlin - Omkring år 1900”. Tema: Flanøren, barnet og passagen - den moderne byvandrer og øjeblikkets sted.


4. Kursusgang: Tomas Espedal, “Gå. Eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv”. Tema: Vandringen som motiv og metode.


5. Kursusgang: Peter Handke, “Epopé over vejenes forsvinden”. Tema: Antibegivenheder og alternativ historiefortælling - detaljens tyngde.


6. Kursusgang: Thomas Boberg, “Americas” (- Fokus på anden halvdel, side 186-484; fra og med kapitlet: “Sjælens pisk”). Tema: “Rejseminder”. Bevidsthedsudvidelse og sprogets indre landskabsoptegnelser.


7. Kursusgang: Afrunding af kurset og opsamling på hvad vi har læst, hvor vi har gået - og hvad det har gjort ved vores forståelse af bevægelsen mellem skrift og vandring. Tekster: Martin Heidegger, “Markvejen” - samt Morten Søndergaard, “Vinci, senere” (afsnittet om Landskabet). Tema: Vandringsfilosofi - og sprogligt Zen. Vandringen som forberedelse til kunsten “at bo”.


Kursusdatoer:


Lørdage klokken 11-14

I alt 7 gange

7/9 - 21/9 - 5/10 - 26/10 - 9/11 - 23/11 - 7/12
Kursussted:

Byens Højskole

Kongensgade 66-68, 1. sal

5000 Odense C


Hold nr. : 19-31-02

Antal lektioner: 22,5


Pris: 895 kr.

Pensionister, efterlønnere og studerende: 822 kr.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information så ring til os på 53545770 eller send en mail til info@byenshojskole.dk

Underviser: Simon Lund Petersen


Jeg er cand.mag i dansk litteratur og medier samt filosofi, og har gået på Forlaget Gladiators forfatterskole. Jeg er fynbo, men har de seneste ti år været bosat i København, hvor jeg har arbejdet med diverse forlagsrelaterede projekter. Når jeg ikke læser eller skriver, elsker jeg at tage på vandringstogter i terrænet; gennem byen, ud under åben himmel, hvor tankegangen sættes fri og det læste bliver muligt at dele - i godt selskab.