Bestyrelsen for Byens Højskole består af:


Palle Pors 

Krista Madsen 

Trine Ejdrup Nielsen 

Elsa Lund Larsen 

Peter Wright Jørgensen


Suppleant: Marianne Sandgaard


Bestyrelsen har konstitueret sig således:


Formand:        Palle Pors

Næstformand: Elsa Lund Larsen

Kasserer:        Peter Wright JørgensenForretningsudvalget består af formand, forstander og et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem:

Palle Pors, Peter Wright Jørgensen, Claus Brandstrup.