Bestyrelsen for Byens Højskole består af:

 

Palle Pors (valgt for 3 år)

Krista Madsen (valgt for 3 år)

Anja Mia Haas (valgt for 3 år)

Elsa Lund Larsen (valgt for 2 år)

Peter Wright Jørgensen (valgt for 2 år)

 

Suppleant: vakant

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand: Palle Pors

Næstformand: Elsa Lund Larsen

Kasserer: Peter Wright Jørgensen

 

 

Forretningsudvalget består af formand, forstander og et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem:

Palle Pors, Peter Wright Jørgensen, Claus Brandstrup.